Tájékoztató a 2011. szeptember. 1-én bevezetésre kerülő

Népegészségügyi termékadóról (NETA)

 

 

A törvény rövid története:

-          A parlament megszavazta a 2011. évi CII. törvényt, mely a Népegészségi termékadóról (chips adó) szól. A törvényt 2011. július 19.-én hirdették ki a Magyar Közlöny 85. számában.

 

-          A kihirdetés és a jogalkalmazás között viszonylag rövid idő telt el, így az érintett kötelezettnek sem maradt túl sok idő a törvény megismerésére, alkalmazására. A lenti rövid tájékoztató anyagunk segít eligazodni a törvény alkalmazásában.

 

-          A törvény a NETA tekintetében a Nemzeti Adó és Vámhivatalt jelölte meg a felügyeletet ellátó szervként.

 

-          Fontos tudni, hogy a törvény hatályba lépését megelőzően vásárolt és készleten lévő, de 2011. szeptember. 1-e után belföldön értékesített termékek után nem kell megfizetni a termékadót. A népegészségügyi termékadót a jogszabály alapján kizárólag a 2011. szeptember. 1-én vagy az után belföldön értékesítésre kerülő adóköteles termékek után kell megfizetni.

 

Mi tartozik a NETA hatálya alá:

 

-          Röviden megfogalmazva, úgy is lehetne kategorizálni, hogy az „egészségtelen élelmiszerek” tartoznak a törvény hatálya alá. Ám ettől a törvény sokkal jobban meghatározza, és szelektálja a termék köröket.

 

-          Egyik fontos kérdéskör az előre csomagolt termék kategória. A jogszabályi definíció felsorol néhány fontos feltételt, ám ezeknek a feltételnek együttesen kell teljesülniük ahhoz, hogy a termék elnyerje előrecsomagolt státuszát.

 

-          Az adóköteles termékeket a termék vámtarifaszáma és a törvény által meghatározott paraméterek alapján kell meghatározni.

 

-          A meghatározásnál fontos figyelembe venni az alábbi feltételek együttes meglétét:

-          előcsomagolt termék feltétel teljesülését

-          megfelelő tarifális besorolást

-          meghatározott cukor-, koffein-, kakaó-, és sótartalmat

-          megvalósul-e az első belföldi forgalomba hozatal

 

Az adóköteles termékek a következő kategóriákba kerültek besorolásra:

 

Kategória

Termékadó tétel

Üdítő ital

5 Ft/liter

Energia ital

250 Ft/liter

Előrecsomagolt cukrozott készítmény

100 Ft/kg

Sós snack

200 Ft/kg

Ételízesítő

200 Ft/kg

 

 

Az egyes kategóriákon belül további feltételeknek is meg kell felelni a terméknek, ezeket a feltételeket a lenti táblázat tartalmazza:

 

Termék meghatározás

Kategória

25%-nál alacsonyabb gyümölcshányaddal rendelkező gyümölcs és zöldséglevek, mustok ha hozzáadott cukortartalmuk meghaladja a 8 g/100 ml-t.   

Üdítőital

25%-nál alacsonyabb gyümölcshányaddal rendelkező gyümölcs sűrítmények, koncentrátumok, szörpök, nektárok: ha hozzáadott cukortartalmuk meghaladja a 8 g/100 ml-t.   

Fogyasztásra kész alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes italok: ha hozzáadott cukortartalmuk meghaladja a 8 g/100 ml-t.   

Az üdítőital kategóriába sorolható italok: ha hozzáadott koffeintartalmuk meghaladja a 10 milligramm koffein/100 ml-t.   

Energiaital

Cukorka, fehér csokoládé, rágógumi: ha hozzáadott cukortartalmuk meghaladja a 25 tömeg %-ot.   

Előrecsomagolt cukrozott készítmény

Sütemények: ha hozzáadott cukortartalmuk meghaladja a 25 tömeg %-ot.

Fagylalt és jégkrém: ha hozzáadott cukortartalmuk meghaladja a 25 tömeg %-ot.   

Csokoládé és csokoládés termékek: ha cukortartalmuk meghaladja a 40 tömeg %-ot és kakaótartalmuk 40 tömeg %-nál alacsonyabb.   

Az előrecsomagolt cukrozott készítmények közé nem sorolható, 1 tömeg %-nál magasabb sótartalmú sós sütemények, amennyiben azokat gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készítették és azonnali fogyasztásra alkalmasak.   

Sós snack

Az előrecsomagolt cukrozott készítmények közé nem sorolható, 1 tömeg %-nál magasabb sótartalmú chips, ha azt gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készítették és azonnali fogyasztásra alkalmas.

Az előrecsomagolt cukrozott készítmények közé nem sorolható, 1 tömeg %-nál magasabb sótartalmú azonnali fogyasztásra alkalmas magvak vagy magkeverékek.   

5 tömeg %-nál magasabb sótartalmú ételízesítő keverék, étel kivonatok.

Ételízesítő

15 tömeg %-nál magasabb sótartalmú nem szárított, aprított vagy pépesített sózott fűszerek és pácok.

5 tömeg %-nál magasabb sótartalmú leves és ételíz alapok.

 

 

Ki a fizetésre kötelezett a termékadó vonatkozásában:

 

-          A termékadót annak kell megfizetni, aki első alkalommal értékesíti az adóköteles terméket Magyarországon. Ez lehet gyártó, tagállami kereskedő vagy tagállamon kívüli kereskedő.

 

-          Értékesítésnek a törvény szerint az adóköteles termék ellenérték fejében történő átadása minősül. Az ingyenes átadásra a fogalom meghatározás nem terjed ki. Ezért fontos, hogy az ingyenesen átadott termék után nem keletkezik termékadó fizetési kötelezettség. Abban az esetben azonban, amikor „2+1”-es akció esetében fennáll mindhárom termék esetében az adófizetési kötelezettség, hiszen azért ellenértéket fizetnek, csak kedvezőbb az ára a terméknek.

 

Ki mentesül a termékadó fizetés alól a jogszabály értelmében:

 

-          Azon gazdálkodók akik kis mennyiségben (50 liter vagy 50 kg/év) hoznak belföldi forgalomba termékadó köteles terméket. Ha ezt a határt nem lépik túl, akkor mentesülnek a termékadó megfizetése alól.

 

-          Továbbá azon termékek után sem kell megfizetni a termékadót, amit igazoltan tagállamba vagy tagállamon kívülre értékesítettek.

 

Milyen gyakorisággal kell bevallani és megfizetni az adót:

 

-          A kötelezettnek az adót önadózással kell megállapítania a fizetendő adó mértékét és az adózóra vonatkozó ÁFA bevallási gyakorisággal kell bevallania és megfizetnie az adót.

 

-          A fizetési kötelezettségnek minden esetben a bevallási időszakot követő hónap 20.-ig kell eleget tenni. Amennyiben az nem munkanap akkor a következő munkanapon kell teljesíteni a fizetési kötelezettséget.

 

-          Az adó fizetési kötelezettsége megállapításának, megfizetésének alapja a belföldi értékesítésű bizonylat teljesítési napja.

 

-          A bevallást kizárólag elektronikus úton lehet teljesíteni a NAV által fejlesztett 11NETA nyomtatványcsomag segítségével, kivéve az ÁFA fizetés alól és az ÁFA fizetés alól alanyi mentességgel rendelkező adózók.

 

 

Az elektronikus adatszolgáltatás feltételei:

 

-          A gazdálkodónak rendelkeznie kell VPID/EORI számmal, melyet a NAV ad ki, külön kérelemre.

 

-          Szükséges egy ún. EÜC (Elektronikus Ügyfél Címtár) regisztráció is, mellyel a vámhatóság jogosultságot ad a NETA bevallások elektronikus beküldésére.

 

 

 

 

További kötelezettség a NETA kapcsán:

 

  1. Nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség:

A termékadó megállapításához az adózónak nyilvántartást kell vezetnie termékenkénti bontásban.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a következőket:

-        adott időszak nyitókészletet

-        adott időszakban beszerzett, vevőtől visszavett vagy más módon kapott mennyiséget

-        adott időszakban adókötelesen és adómentesen értékesített, selejtezett, ingyenesen átadott, megsemmisült, eltűnt vagy más módon csökkent mennyiségeket

-        adott időszak zárókészletét

 

A fenti nyilvántartásnak olyannak kell lennie, melyből viszonylag rövid időn belül megállapíthatóak az adókötelesként, adómentesen értékesített, a beszerzett mennyiségeket.

 

  1. Számlazáradékolási kötelezettség:

A kötelezettnek az első belföldi értékesítési számlán kötelessége feltüntetni, hogy ő a termékadó fizetésre kötelezett.

 

Amiben segítségükre tudunk lenni

 

-         Segítünk megállapítani, hogy az Önök terméke adóköteles-e a NETA tekintetében

-         Megkérjük a VPID/EORI számot, ami szükséges a bevalláshoz

-         Benyújtjuk az EÜC regisztrációs kérelmet

-         Olyan szoftveres nyilvántartást vezetünk, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak

-         Összeállítjuk a megfelelő gyakorisággal a bevallásokat és benyújtjuk azokat elektronikus úton a NAV felé

-         A téma kapcsán teljes körű tanácsadással szolgálunk.

 

Amennyiben a fent leírtakkal vagy a szolgáltatásunkkal kapcsolatosan bármilyen kérdés felmerül, állunk szíves rendelkezésükre a lenti elérhetőségek bármelyikén.

 

 

Petics Brigitta

Vám-, jövedék-, termékdíj szakértő

honlap: www.eugyintezo.hu

e-mail: iroda@eugyintezo.hu

Telefon: (70)320-3939

Fax: (1)700-2332